Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...

Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...
La această adresă, aţi găsit locul unde vă voi povesti despre mine şi despre interesele mele. Viaţa mea şi a comunităţii croate din România. Aşa cum am spus şi în caseta "despre mine", sunt cetăţean român de etnie croată. Sunt originar din chiar "Capitala" croaţilor din România, adică din Caraşova, judeţul Caraş-Severin.
Ei, daca ar fi să vorbim despe croaţii din România şi despre locul meu, ar trebui să vă povestesc foarte multe lucruri. Avem o istorie de sute de ani, pe aceste meleaguri. Unii susţin ca am fi venit aici acum multe sute de ani, alţii susţin că suntem aici dintotdeauna, doar că am învăţat limba datorită călugărilor franciscani croaţi şi catolici, care au avut aici la Caraşova o foarte puternică bază. Să nu uităm că localitatea Caraşova a fost la un moment dat, una dintre cele mai importante localităţi din această zonă! Nu mă pot pronunţa. Parcă i-aş lăsa pe istorici să spună exact adevărul.
Ceea ce se poate vedea acum, cu ochiul liber, este o localitate frumoasă ca o perlă, cu oameni harnici şi inteligenţi care ar putea să facă cinste oricărei localităţi din Europa. Comunitatea mea, este concentrată mai ales în cele şapte sate predominant croate (Caraşova, Iabalcea, Nermed, Lupac, Clocotici, Vodnic şi Rafnic). Dar suntem foarte mulţi în Reşiţa, în Tirol, Slatina Timiş, Timişoara, Bucureşti. Să nu uităm că ne-am răspîndit prin toată Europa, de la Zagreb şi Viena pînă în Madrid, Londra şi dacă ne căutăm bine, o să găsim de-ai noştri chiar şi la Chicago sau prin Australia. Şi nu veţi auzi lucruri rele despre noi. Suntem oameni cinstiţi, catolici foarte credincioşi, harnici la muncă. Dar să ne vezi la învăţătură (aproape că nu mai este casă care să nu aibă câte un student sau absolvent de facultate!). Şi-apoi ştim să ne trăim şi viaţa, ştim să ne distrăm dar mai ales să împărţim bucuria cu oaspeţii noştri, pentru că sîntem nişte oameni primitori şi deschişi.
În orice caz, sunteţi bine-veniţi pe blogul meu. Aici voi posta orice voi simţi că este util comunităţii mele. Voi spune lucruri care sunt de laudă, dar şi lucruri care trebuie spuse ca să fie corectate. Voi arăta cu degetul pe cei care cred că nu pot fi arătaţi şi voi lăuda pe cei ce merită cu adevărat. Vă mulţumesc că mă vizitaţi. Vă mulţumesc că îmi veţi fi prieteni, musafiri, colegi, camarazi sau ceea ce veţi considera domniile voastre că vreţi să fiţi. Criticaţi-mă dacă veţi observa lucruri pe care m-am grăbit să le arăt şi nu sunt aşa cum am crezut eu. Ajutaţi-mă să arăt acele lucruri care trebuiesc arătate. Nu caut doar binele şi frumosul numai ca să se creadă că nu mai există probleme, dar nici nu voi căuta numai răul, minciuna şi duşmănia. Voi încerca să caut adevărul. Calea care să ne ajute să fim noi. Noi cei vechi şi noi cei...noi! Sună bine? Poate o să reuşim împreună să fim mai buni.
Vă mulţumesc pentru vizită!joi, 10 mai 2018

Anunț atribuire licențe taxi
Începând cu data de 14.05.2018, ora 900, Consiliul Local al Municipiului Reşiţa, cu sediul în P-ţa 1 Decembrie 1918 nr. 1A, anunţă începerea procedurii de atribuire a treisprezece autorizaţii taxi, ce urmează a fi atribuite în condiţiile Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare. Numerele autorizaţiilor taxi, pe număr de ordine, care vor fi atribuitesunt de la 228 până la 240.

 La procedura de atribuire vor putea participa numai societățile comerciale, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale, care dețin mașini electrice și/sau Hybrid/Hybrid Plug-In (electric+alt carburant).
Data până la care se pot depune cererile de înscriere pentru participarea la procedură este de 12.07.2018, rezultatul atribuirii fiind anunţat în perioada13.07.2018 ÷ 23.07.2018.
Dreptul de a participa în prima procedură de atribuire a autorizaţiei taxi este asigurat pentru transportatorii autorizaţiînscrişi în lista de aşteptare pentru grupa operatorilor de transport taxi-persoane juridice și grupa independenților-persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale,  aceştia având prioritate, în baza dosarelor cu documentațiile necesare, actualizate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Documentele necesare participării la atribuire sunt următoarele :
a) cerere de participare la procedura de atribuire;
   b) declaraţie pe propria răspundere că deţineautorizaţie de transport valabilă;
                c) copie a certificatului de înmatriculare şi a cărţii de identitate a autovehiculului deţinut în  proprietate,  în temeiul unui contract de leasing saudeclaraţia pe propria răspundere că deţine sau va deţine, în termen de maxim 6 luni, autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineşte fiecare pentru obţinereapunctajelor;
                d) scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoarea cu care va fiachiziţionatfiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deţine autovehiculele necesare la data depunerii declaraţiei prevăzute la lit. b);
e) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului ca transportatori autorizați din grupa operatorilor de transport- persoane juridice sau transportatatori autorizați din grupa independenților-persoane fizice autorizate,întreprinderi familiale, întreprinderi individuale (CUI);
                f)copie după contractul de leasing, după caz;
g) copie de pecertificatul de competenţă profesională a „managerului de transport”- persoană fizică desemnată de întreprinderea sau societatea respectivă, prin contract, să conducă permanent şi efectiv activităţile de transport ale întreprinderii sau societății respective; (actele de la lit. g÷i, sunt necesare la grupa operatorilor de transport-persoane juridice, grupa independenților-întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, iar cele de la lit. h și pentru PFA);
h) avizul medical şi avizul psihologic care atestă faptul că „managerul de transport” este apt pentru a ocupa o funcţie care concură la siguranţacirculaţiei, de asemenea pentru PFA, avizul medical și avizul psihologic. Termenul de valabilitate al acestora este de maxim 1 an de la data emiterii;
i) cazierul judiciar al „managerului de transport”;
j) cazierul fiscal al transportatorului (formular 504 – emis de Administrația Finanțelor Publice);
k) certificat fiscal (emis de Direcția Impozite și Taxe);
l) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile necesare pentru parcarea autovehiculului cu care va desfăşura transportul în regim de taxi, spaţiudeţinut în proprietate sau în baza unui contract de închiriere;
                m) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului privind criteriile de departajare. Declaraţia va fi însoţită de actele doveditoare ale celor declarate;
                n) document care să justifice valoarea investiţională sau factura proformă, dacă autovehiculul  va fi achiziţionat în leasing;
                o) dacă transportatorul a mai desfăşurat autorizat activitatea de transport în regim de taxi, documente care să justifice această perioadă.
Data la care va fi demarată procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi este 21.08.2018.
                Criteriile de departajare şi punctajele care se acordă, precum şicondiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ sunt cele stabilite în capitolul IV din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 14/2018, privind modificarea și completarea Anexei nr. 1  la HCL nr. 266/2016 privind aprobarea Regulamentuluide organizare, funcţionareşidesfăşurare a serviciului de transport în regim de taxi şi de închiriere pe raza Municipiului Reşiţa.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Gospodărie Urbană şi MediuşiCompartimentulRelaţii cu Publicul şi Informare Cetăţeni din cadrul Primăriei Reşiţa, Corpul – I, parter, telefon 0255 / 221964.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu