Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...

Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...
La această adresă, aţi găsit locul unde vă voi povesti despre mine şi despre interesele mele. Viaţa mea şi a comunităţii croate din România. Aşa cum am spus şi în caseta "despre mine", sunt cetăţean român de etnie croată. Sunt originar din chiar "Capitala" croaţilor din România, adică din Caraşova, judeţul Caraş-Severin.
Ei, daca ar fi să vorbim despe croaţii din România şi despre locul meu, ar trebui să vă povestesc foarte multe lucruri. Avem o istorie de sute de ani, pe aceste meleaguri. Unii susţin ca am fi venit aici acum multe sute de ani, alţii susţin că suntem aici dintotdeauna, doar că am învăţat limba datorită călugărilor franciscani croaţi şi catolici, care au avut aici la Caraşova o foarte puternică bază. Să nu uităm că localitatea Caraşova a fost la un moment dat, una dintre cele mai importante localităţi din această zonă! Nu mă pot pronunţa. Parcă i-aş lăsa pe istorici să spună exact adevărul.
Ceea ce se poate vedea acum, cu ochiul liber, este o localitate frumoasă ca o perlă, cu oameni harnici şi inteligenţi care ar putea să facă cinste oricărei localităţi din Europa. Comunitatea mea, este concentrată mai ales în cele şapte sate predominant croate (Caraşova, Iabalcea, Nermed, Lupac, Clocotici, Vodnic şi Rafnic). Dar suntem foarte mulţi în Reşiţa, în Tirol, Slatina Timiş, Timişoara, Bucureşti. Să nu uităm că ne-am răspîndit prin toată Europa, de la Zagreb şi Viena pînă în Madrid, Londra şi dacă ne căutăm bine, o să găsim de-ai noştri chiar şi la Chicago sau prin Australia. Şi nu veţi auzi lucruri rele despre noi. Suntem oameni cinstiţi, catolici foarte credincioşi, harnici la muncă. Dar să ne vezi la învăţătură (aproape că nu mai este casă care să nu aibă câte un student sau absolvent de facultate!). Şi-apoi ştim să ne trăim şi viaţa, ştim să ne distrăm dar mai ales să împărţim bucuria cu oaspeţii noştri, pentru că sîntem nişte oameni primitori şi deschişi.
În orice caz, sunteţi bine-veniţi pe blogul meu. Aici voi posta orice voi simţi că este util comunităţii mele. Voi spune lucruri care sunt de laudă, dar şi lucruri care trebuie spuse ca să fie corectate. Voi arăta cu degetul pe cei care cred că nu pot fi arătaţi şi voi lăuda pe cei ce merită cu adevărat. Vă mulţumesc că mă vizitaţi. Vă mulţumesc că îmi veţi fi prieteni, musafiri, colegi, camarazi sau ceea ce veţi considera domniile voastre că vreţi să fiţi. Criticaţi-mă dacă veţi observa lucruri pe care m-am grăbit să le arăt şi nu sunt aşa cum am crezut eu. Ajutaţi-mă să arăt acele lucruri care trebuiesc arătate. Nu caut doar binele şi frumosul numai ca să se creadă că nu mai există probleme, dar nici nu voi căuta numai răul, minciuna şi duşmănia. Voi încerca să caut adevărul. Calea care să ne ajute să fim noi. Noi cei vechi şi noi cei...noi! Sună bine? Poate o să reuşim împreună să fim mai buni.
Vă mulţumesc pentru vizită!joi, 28 aprilie 2022

Creşele şi alte unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară se vor organiza şi vor funcţiona în baza unei metodologii specifice adoptate de Guvernul României

Executivul a adoptat în şedinţa de astăzi, 28 aprilie, prin hotărâre, Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, iniţiată de Ministerul Educaţiei. Hotărârea de Guvern a fost emisă în baza Legii nr. 17/2022 de aprobare a Ordonanţei de urgenţă nr. 100/2021, potrivit căreia, începând cu anul şcolar 2021 - 2022, creşele devin parte a sistemului de educaţie.

Documentul stabileşte principiile de organizare şi funcţionare a unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară, structura anului şcolar pentru aceste unităţi, tipurile de servicii oferite, modalitatea de înscriere, transfer, scoatere din evidenţă a copiilor în/din unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, precum şi conţinutul educativ al activităţii de educaţie timpurie antepreşcolară. De asemenea,reglementează modalităţile de asigurare a resursei umane, relaţia unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară cu părinţii şi comunitatea, monitorizarea activităţii şi finanţarea acestor unităţi.

În demersul său de a construi treptat un sistem unitar, integrat, incluziv şi de calitate, potrivit principiilor enunţate în Programul România Educată, Ministerul Educaţiei a avut în vedere toate condiţiile privind educaţia timpurie antepreşcolară incluse în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, aprobarea acestei metodologiei asigură organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de educaţie antepreşcolară pe baze eficiente şi predictibile, fiind eliminate inclusiv efectele perturbatoare produse de absenţa unui cadru legislativ unitar şi adecvat pentru educaţia timpurie.

Potrivit metodologiei, serviciile de educaţie timpurie antepreşcolară desemnează servicii integrate de educaţie, îngrijire şi supraveghere oferite copiilor antepreşcolari, pe timpul zilei, în 4 tipuri de unităţi/instituţii de educaţie timpurie antepreşcolară:

a) creşe arondate unei unităţi de învăţământ preşcolar cu personalitate juridică, cu program prelungit (creşa este un serviciu public sau privat cu misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de educaţie, îngrijire şi supraveghere copiilor cu vârste cuprinse între 0 şi 3 ani).

b) creşe arondate unei unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care are în componenţă nivel preşcolar, inclusiv creşele confesionale care solicită arondarea prin decizie a inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti;

c) creşe nearondate unei unităţi de învăţământ pentru care autorităţile administraţiei publice locale au calitatea de persoană juridică fondatoare şi care devin unităţi de învăţământ cu personalitate juridică şi sunt coordonate metodologic de inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti;

d) centre de zi cu grupe de antepreşcolari (centrele de zi nu au statut de unităţi de învăţământ, ci fac parte din categoria serviciilor sociale fără cazare oferite de furnizorii de servicii sociale acreditaţi, publici şi privaţi, cu misiunea de a asigura menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi).

Unităţile de educaţie antepreşcolară pot fi înfiinţate şi organizate în sistem public şi privat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară private se organizează cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a aceloraşi criterii, standarde şi indicatori de performanţă ce se aplică şi unităţilor de învăţământ publice. Acestea dispun de autonomie organizatorică şi economico-financiară, în conformitate cu reglementările legale referitoare la organizarea şi funcţionarea sistemului de învăţământ particular şi confesional.

Activitatea de educaţie antepreşcolară se organizează pe grupe de vârstă şi tipuri de program, în conformitate cu prevederile legale generale referitoare la organizarea sistemului de învăţământ preuniversitar.

Programul de funcţionare urmăreşte acoperirea nevoilor copiilor şi a părinţilor acestora şi poate fi flexibil.

Tipurile de program ce pot fi practicate sunt program normal (5 ore pe zi) şi program prelungit (10 ore pe zi). La nivelul aceleiaşi unităţi pot funcţiona şi grupe cu program normal şi grupe cu program prelungit.

În unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară se recomandă următoarea modalitate de organizare a efectivelor de copii:

a) grupa mică (copii de la 0 la 12 luni);

b) grupa mijlocie (copii de la 13 la 24 luni);

c) grupa mare (copii de la 25 la 36 luni).

Tipurile de servicii oferite de unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară sunt:

a) servicii de educaţie timpurie, realizate în baza unui curriculum naţional, centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoţională şi socială a copiilor, respectiv pe remedierea timpurie a unor dificultăţi de adaptabilitate la mediul educaţional, de învăţare sau pe remedierea eventualelor deficienţe în dezvoltare.

b) servicii de îngrijire, protecţie şi nutriţie a copiilor;

c) servicii de supraveghere a stării de sănătate a copilului;

d) servicii complementare pentru copil şi familie, respectiv servicii de informare şi consiliere, de educaţie parentală, servicii de terapie logopedică, servicii de asistenţă psihopedagogică oferite de centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse sau servicii tip: centru de joacă, ludotecă etc.

Finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care oferă servicii de educaţie timpurie antepreşcolară, mai puţin centrele de zi, se realizează din următoarele surse: bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, pentru cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale, venituri proprii ale bugetelor locale, donaţii şi sponsorizări, alte surse legal constituite, inclusiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.

Finanţarea centrelor de zi se face din următoarele surse: venituri proprii ale bugetelor locale, donaţii şi sponsorizări, respectiv alte surse legal constituite, inclusiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.

Valorile şi misiunea unităţii de educaţie timpurie anteprescolară, programul de funcţionare, informaţiile cu privire la categoriile de personal şi atribuţiile acestora, drepturile şi obligaţiile părinţilor/reprezentanţilor legali vor fi aduse la cunoştinţa acestora de către conducerea unităţii, în momentul depunerii dosarului de înscriere, precum şi la încheierea contractului educaţional.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu