Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...

Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...
La această adresă, aţi găsit locul unde vă voi povesti despre mine şi despre interesele mele. Viaţa mea şi a comunităţii croate din România. Aşa cum am spus şi în caseta "despre mine", sunt cetăţean român de etnie croată. Sunt originar din chiar "Capitala" croaţilor din România, adică din Caraşova, judeţul Caraş-Severin.
Ei, daca ar fi să vorbim despe croaţii din România şi despre locul meu, ar trebui să vă povestesc foarte multe lucruri. Avem o istorie de sute de ani, pe aceste meleaguri. Unii susţin ca am fi venit aici acum multe sute de ani, alţii susţin că suntem aici dintotdeauna, doar că am învăţat limba datorită călugărilor franciscani croaţi şi catolici, care au avut aici la Caraşova o foarte puternică bază. Să nu uităm că localitatea Caraşova a fost la un moment dat, una dintre cele mai importante localităţi din această zonă! Nu mă pot pronunţa. Parcă i-aş lăsa pe istorici să spună exact adevărul.
Ceea ce se poate vedea acum, cu ochiul liber, este o localitate frumoasă ca o perlă, cu oameni harnici şi inteligenţi care ar putea să facă cinste oricărei localităţi din Europa. Comunitatea mea, este concentrată mai ales în cele şapte sate predominant croate (Caraşova, Iabalcea, Nermed, Lupac, Clocotici, Vodnic şi Rafnic). Dar suntem foarte mulţi în Reşiţa, în Tirol, Slatina Timiş, Timişoara, Bucureşti. Să nu uităm că ne-am răspîndit prin toată Europa, de la Zagreb şi Viena pînă în Madrid, Londra şi dacă ne căutăm bine, o să găsim de-ai noştri chiar şi la Chicago sau prin Australia. Şi nu veţi auzi lucruri rele despre noi. Suntem oameni cinstiţi, catolici foarte credincioşi, harnici la muncă. Dar să ne vezi la învăţătură (aproape că nu mai este casă care să nu aibă câte un student sau absolvent de facultate!). Şi-apoi ştim să ne trăim şi viaţa, ştim să ne distrăm dar mai ales să împărţim bucuria cu oaspeţii noştri, pentru că sîntem nişte oameni primitori şi deschişi.
În orice caz, sunteţi bine-veniţi pe blogul meu. Aici voi posta orice voi simţi că este util comunităţii mele. Voi spune lucruri care sunt de laudă, dar şi lucruri care trebuie spuse ca să fie corectate. Voi arăta cu degetul pe cei care cred că nu pot fi arătaţi şi voi lăuda pe cei ce merită cu adevărat. Vă mulţumesc că mă vizitaţi. Vă mulţumesc că îmi veţi fi prieteni, musafiri, colegi, camarazi sau ceea ce veţi considera domniile voastre că vreţi să fiţi. Criticaţi-mă dacă veţi observa lucruri pe care m-am grăbit să le arăt şi nu sunt aşa cum am crezut eu. Ajutaţi-mă să arăt acele lucruri care trebuiesc arătate. Nu caut doar binele şi frumosul numai ca să se creadă că nu mai există probleme, dar nici nu voi căuta numai răul, minciuna şi duşmănia. Voi încerca să caut adevărul. Calea care să ne ajute să fim noi. Noi cei vechi şi noi cei...noi! Sună bine? Poate o să reuşim împreună să fim mai buni.
Vă mulţumesc pentru vizită!joi, 26 iulie 2018

Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară

Primarul Municipiului Reşiţa,
În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
D I S P U N E:

          Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de  27 iulie 2018, ora
12.00  la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului Local la 30.06.2018
            iniţiator: Primar – Popa Ioan 
2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Serviciului Public –”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”
            iniţiator: Primar – Popa Ioan 
3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Instituției publice ”Clubul Sportiv Municipal Școlar Reșița”, cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local
            iniţiator: Primar – Popa Ioan 
4.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 54/27.02.2018 privind aprobarea organigramei, a statului funcțiilor de demnitate publică alese și a statelor de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reșița, cu modificările și completările ulterioare
                                                                                              iniţiator: Primar – Popa Ioan
5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurii pentru selecția, numirea și eliberarea din funcția contractuală de conducere de Director General al Serviciului Public –”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire” Reșița
                                                                                  iniţiator: Primar – Popa Ioan
6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurii pentru selecția, numirea și eliberarea din funcția contractuală de conducere de Director al Instituției publice ”Clubul Sportiv Municipal Școlar” Reșița
                                                                                                iniţiator: Primar – Popa Ioan
7.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 a și Anexei nr. 2 a la H.C.L nr. 159/2018
                                                                                               iniţiator: Primar – Popa Ioan
8.    Proiect de hotărâre privind stabilirea tronsoanelor de drumuri din Municipiul Reșița, unde se va circula cu autovehiculele cu limita de viteză superioară de 70 Km/h și 60 km/h, respectiv cu limita de viteză inferioară de 40 km/h
            iniţiator: Primar – Popa Ioan 
9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului autovehiculului marca Ford Ranger XLT3 cu nr. de identificare WFOUMFE107W701895 și nr. de înmatriculare CS-10-DAP aflat în dotarea proprie a unitătții administrativ teritoriale Municipiul Reșița către Serviciul Public ”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”
            iniţiator: Primar – Popa Ioan 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării și schimbarea categoriei de folosință a unor terenuri în vederea înscrierii provizorii și atestarea apartenenței acestora la domeniul public al Municipiului Reșița
            iniţiator: Primar – Popa Ioan 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 263 mp, din terenul cu suprafață de 722 mp. înscris în C.F. nr. 32617 Reșița, nr. top. 32617, teren situat pe str. Panseluței nr. 4, Reșița în vederea cumpărării terenului
            iniţiator: Primar – Popa Ioan 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 165 mp., din terenul cu suprafața de 8420,79 mp. înscris în C.F. nr. 3701 Reșița Română, nr. top. R.201/g/20/2/2/b/2/1/1/2/2/b/c/2/b/3/a/1/2/2/a/b/b, Nr. Cad: 5624, schimbarea categoriei de folosință și trecerea suprafeței de 165 mp. din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reșița, teren situat pe str. Eftimie Murgu nr. 9, ap. 2, Reșița, în vederea intabulării terenului cumpărat conform Contractului nr. 14020/04.10.2006
            iniţiator: Primar – Popa Ioan 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării unei suprafețe de 19 mp. din terenul cu suprafață totală de 10968,74 mp., înscris în C.F. nr. 2273 Reșița Română, nr. top R.200/3/52/c/5/1/1/b/2/1/1, nr. cad. 6018, schimbarea categoriei de folosință și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al mun. Reșița și concesionarea fără licitație publică, în vederea realizării extinderii spațiului comercial, str. A.I. Cuza nr. E, ap.1 A, către Colojoară Milița
            iniţiator: Primar – Popa Ioan 
14. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Asociația Bike Attack și Asociația Prietenii Munților Reșița a spațiului comercial ”Blocul Fetelor” în suprafață de 56,60 mp, situat în Reșița, str. A.I. Cuza
iniţiator: Primar – Popa Ioan 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 203/27.06.2018 cu privire la declararea drept locuințe de necesitate și locuințe de serviciu a unor unități locative
iniţiator: Primar – Popa Ioan 
16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 1 și art. 2 din H.C.L. nr. 207/27.06.2018
                                                                                               iniţiator: Primar – Popa Ioan 
17. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către S.C. Aquacaraș S.A. împotriva H.C.L. nr. 173/22.05.2018
iniţiator: Primar – Popa Ioan 
18. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către  S.C. TURIST SEMENIC S.A. prin administrator judiciar CONSTANTINESCU LAW & INSOLVENCY IPURL împotriva H.C.L. nr.                                                                            369/2017 privind majorarea în 2018 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 5 (Hotel Semenic)
iniţiator: Primar – Popa Ioan 

19. Proiect de hotărâre privind constatarea stingerii unor creanțe fiscale ale societății ARSENAL REȘIȚA S.A. – FILIALĂ A COMPANIEI NAȚIONALE ROMFARM S.A. în valoare de 1.663.821,52 lei, prin procedura dării în plată și trecerea obiectivului denumit ”Bază sportivă – Vila Arsenal cu parcare și teren de fotbal” situat administrativ în Reșița, str. Bârzăviței, nr. 4 jud. Caraș Severin, în domeniul public al Municipiului Reșița
 iniţiator: Primar – Popa Ioan 
20. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public ”Direcția de Asistență Socială” și înființarea Direcției de Asistență Socială, din subordinea Consiliului Local al Muncipiului Reșița, precum și aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale acesteia
                 iniţiatori: Primar – Popa Ioan 
      Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu
21. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Instituției Publice ”Clubul Sportiv Municipal Școlar Reșița” a fostei baze sportive ”Gloria” din str. Făgărașului, nr. 12 și a fostei baze sportive ”Muncitorul” din str. Rozelor f.n., aflate în proprietatea publică a Municipiului Reșița
                                             inițiator - Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu
22. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L.
             iniţiator: Consilier local – Chivari Silvia Mihaela 

23. Diverse 

Art. 2 – Dispoziţia se comunică:
-       Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.
-       Mass-media.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu