Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...

Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...
La această adresă, aţi găsit locul unde vă voi povesti despre mine şi despre interesele mele. Viaţa mea şi a comunităţii croate din România. Aşa cum am spus şi în caseta "despre mine", sunt cetăţean român de etnie croată. Sunt originar din chiar "Capitala" croaţilor din România, adică din Caraşova, judeţul Caraş-Severin.
Ei, daca ar fi să vorbim despe croaţii din România şi despre locul meu, ar trebui să vă povestesc foarte multe lucruri. Avem o istorie de sute de ani, pe aceste meleaguri. Unii susţin ca am fi venit aici acum multe sute de ani, alţii susţin că suntem aici dintotdeauna, doar că am învăţat limba datorită călugărilor franciscani croaţi şi catolici, care au avut aici la Caraşova o foarte puternică bază. Să nu uităm că localitatea Caraşova a fost la un moment dat, una dintre cele mai importante localităţi din această zonă! Nu mă pot pronunţa. Parcă i-aş lăsa pe istorici să spună exact adevărul.
Ceea ce se poate vedea acum, cu ochiul liber, este o localitate frumoasă ca o perlă, cu oameni harnici şi inteligenţi care ar putea să facă cinste oricărei localităţi din Europa. Comunitatea mea, este concentrată mai ales în cele şapte sate predominant croate (Caraşova, Iabalcea, Nermed, Lupac, Clocotici, Vodnic şi Rafnic). Dar suntem foarte mulţi în Reşiţa, în Tirol, Slatina Timiş, Timişoara, Bucureşti. Să nu uităm că ne-am răspîndit prin toată Europa, de la Zagreb şi Viena pînă în Madrid, Londra şi dacă ne căutăm bine, o să găsim de-ai noştri chiar şi la Chicago sau prin Australia. Şi nu veţi auzi lucruri rele despre noi. Suntem oameni cinstiţi, catolici foarte credincioşi, harnici la muncă. Dar să ne vezi la învăţătură (aproape că nu mai este casă care să nu aibă câte un student sau absolvent de facultate!). Şi-apoi ştim să ne trăim şi viaţa, ştim să ne distrăm dar mai ales să împărţim bucuria cu oaspeţii noştri, pentru că sîntem nişte oameni primitori şi deschişi.
În orice caz, sunteţi bine-veniţi pe blogul meu. Aici voi posta orice voi simţi că este util comunităţii mele. Voi spune lucruri care sunt de laudă, dar şi lucruri care trebuie spuse ca să fie corectate. Voi arăta cu degetul pe cei care cred că nu pot fi arătaţi şi voi lăuda pe cei ce merită cu adevărat. Vă mulţumesc că mă vizitaţi. Vă mulţumesc că îmi veţi fi prieteni, musafiri, colegi, camarazi sau ceea ce veţi considera domniile voastre că vreţi să fiţi. Criticaţi-mă dacă veţi observa lucruri pe care m-am grăbit să le arăt şi nu sunt aşa cum am crezut eu. Ajutaţi-mă să arăt acele lucruri care trebuiesc arătate. Nu caut doar binele şi frumosul numai ca să se creadă că nu mai există probleme, dar nici nu voi căuta numai răul, minciuna şi duşmănia. Voi încerca să caut adevărul. Calea care să ne ajute să fim noi. Noi cei vechi şi noi cei...noi! Sună bine? Poate o să reuşim împreună să fim mai buni.
Vă mulţumesc pentru vizită!luni, 28 noiembrie 2016

Sedinta ordinara a Consiliului Local Reşiţa

     
  R O M Â N I A                                                       JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN                                                                            
      MUNICIPIUL REŞIŢA
            P R I M A R                                     
DISPOZIŢIA Nr. 2531
DIN      24.11. 2016
privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară
              Primarul Municipiului Reşiţa,
În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:  
     

            Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2016, ora   13   la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea

ORDINE DE ZI:
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2016
   iniţiator: Primar – Popa Ioan
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reșița
   iniţiator: Primar – Popa Ioan
Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public –”Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al municipiului Reșița” de sub autoritatea Consiliului Local
    iniţiator: Primar – Popa Ioan
Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele aflate în dotarea proprie a Serviciului Public –”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”
                         iniţiator: Primar – Popa Ioan
Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune, casării, demolării și valorificării stației de autobuz situată în Municipiul Reșița, B-dul Republicii nr. 27 și înlocuirea acesteia cu o stație modernă
   iniţiator: Primar – Popa Ioan
Proiect de hotărâre privind transmiterea sectorului de drum național DN 58 km 37+300-39+140 și a terenului aferent, aflate în domeniul public al Statului Român, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului Local al Municipiului Reșița prin Serviciul Public –”Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița”
 iniţiator: Primar – Popa Ioan
Proiect de hotărâre privind transmiterea a 10 (zece) foișoare amplasate în parcurile din Municipiul Reșița, cu o valoare de inventar totală de 40.074,75 lei, de către Serviciul Public –”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire” în administrarea Consiliului Local prin Serviciul Public –” Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița”
iniţiator: Primar – Popa Ioan
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de identificare, delimitare și dezlipire a terenului în suprafață de 236.371 mp din suprafața totală de 431.287,92 mp înscrisă în CF 1989 Reșița Română, nr. top.979/a/9/22/1/1/a/3/2/5/2/3/a/2/2/c/1/b/1/a/2/1 nr. cadastral 5584, proprietatea privată a Orașului Reșița și înscrierea acestuia în domeniul public al Municipiului Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Reșița prin Consiliul Local –Serviciul Public ”Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița” cu S.C. ANDREAS LUNA PARK S.R.L. în vederea amenajării unui patinoar mobil natural în Parcul Tricolorului
iniţiator: Primar – Popa Ioan
Proiect de hotărâre privind admiterea plângerii prealabile formulate de către Serviciul Public –”Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al municipiului Reșița” împotriva H.C.L. nr. 173/2016
iniţiator: Primar – Popa Ioan
Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu în vederea achiziționări bunurilor imobile aflate în patrimoniul  SC EUROMETAL SRL în faliment
                                                                        iniţiator: Primar – Popa Ioan
Proiect de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2016 la S.C. ”TERMO SERV CET” S.R.L.
iniţiator: Primar – Popa Ioan
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de colaborare încheiat între Municipiul Reșița și S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L. conform anexei
iniţiator: Primar – Popa Ioan
Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Asociația Grupul de Acțiune Locală Reșița, a spațiului administrativ nr. 310 situat în Reșița, str. Petru Maior nr. 2, Bl. 800, et. III, înscris în CF nr. 30006-C1-U16 Reșița, cu nr. top. R201/c/10/et.III/124
iniţiator: Viceprimar Dacica Adrian Laurențiu
Proiect de hotărâre privind transmiterea către consilierii locali a materialelor pentru ședințele ordinare în format electronic – pe adresele de e-mail și pe CD
                                              iniţiator: Viceprimar Paul Vasile Ovidiu
Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Normelor privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public”, a ”Permisului de Spargere/Intervenție” și a ”Procesului verbal de predare – primire amplasament pentru spargere”
iniţiator: Viceprimar Paul Vasile Ovidiu
Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Mandat încheiat între Societatea PIEȚE REȘIȚA S.R.L. și domnul Administrator unic Bistrian Dorin Nicolae la S.C. Piețe Reșița S.R.L.
iniţiator: Consilier local – Duruț Gabriel Dumitru
 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 8, alin. (6) din Capitolul II al Anexei la HCL nr. 158/25.09.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind creșterea și deținerea animalelor domestice și a păsărilor de curte în municipiul Reșița
iniţiator: Consilier local – Chivari Silvia Mihaela
Diverse

Art. 2 – Dispoziţia se comunică:
Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.
Mass-media.

   P R I M A R,                                         A V I Z AT
    POPA Ioan                                      S E C R E T A R,
                                                                           BUCUR Lucian Cornel

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu