Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...

Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...
La această adresă, aţi găsit locul unde vă voi povesti despre mine şi despre interesele mele. Viaţa mea şi a comunităţii croate din România. Aşa cum am spus şi în caseta "despre mine", sunt cetăţean român de etnie croată. Sunt originar din chiar "Capitala" croaţilor din România, adică din Caraşova, judeţul Caraş-Severin.
Ei, daca ar fi să vorbim despe croaţii din România şi despre locul meu, ar trebui să vă povestesc foarte multe lucruri. Avem o istorie de sute de ani, pe aceste meleaguri. Unii susţin ca am fi venit aici acum multe sute de ani, alţii susţin că suntem aici dintotdeauna, doar că am învăţat limba datorită călugărilor franciscani croaţi şi catolici, care au avut aici la Caraşova o foarte puternică bază. Să nu uităm că localitatea Caraşova a fost la un moment dat, una dintre cele mai importante localităţi din această zonă! Nu mă pot pronunţa. Parcă i-aş lăsa pe istorici să spună exact adevărul.
Ceea ce se poate vedea acum, cu ochiul liber, este o localitate frumoasă ca o perlă, cu oameni harnici şi inteligenţi care ar putea să facă cinste oricărei localităţi din Europa. Comunitatea mea, este concentrată mai ales în cele şapte sate predominant croate (Caraşova, Iabalcea, Nermed, Lupac, Clocotici, Vodnic şi Rafnic). Dar suntem foarte mulţi în Reşiţa, în Tirol, Slatina Timiş, Timişoara, Bucureşti. Să nu uităm că ne-am răspîndit prin toată Europa, de la Zagreb şi Viena pînă în Madrid, Londra şi dacă ne căutăm bine, o să găsim de-ai noştri chiar şi la Chicago sau prin Australia. Şi nu veţi auzi lucruri rele despre noi. Suntem oameni cinstiţi, catolici foarte credincioşi, harnici la muncă. Dar să ne vezi la învăţătură (aproape că nu mai este casă care să nu aibă câte un student sau absolvent de facultate!). Şi-apoi ştim să ne trăim şi viaţa, ştim să ne distrăm dar mai ales să împărţim bucuria cu oaspeţii noştri, pentru că sîntem nişte oameni primitori şi deschişi.
În orice caz, sunteţi bine-veniţi pe blogul meu. Aici voi posta orice voi simţi că este util comunităţii mele. Voi spune lucruri care sunt de laudă, dar şi lucruri care trebuie spuse ca să fie corectate. Voi arăta cu degetul pe cei care cred că nu pot fi arătaţi şi voi lăuda pe cei ce merită cu adevărat. Vă mulţumesc că mă vizitaţi. Vă mulţumesc că îmi veţi fi prieteni, musafiri, colegi, camarazi sau ceea ce veţi considera domniile voastre că vreţi să fiţi. Criticaţi-mă dacă veţi observa lucruri pe care m-am grăbit să le arăt şi nu sunt aşa cum am crezut eu. Ajutaţi-mă să arăt acele lucruri care trebuiesc arătate. Nu caut doar binele şi frumosul numai ca să se creadă că nu mai există probleme, dar nici nu voi căuta numai răul, minciuna şi duşmănia. Voi încerca să caut adevărul. Calea care să ne ajute să fim noi. Noi cei vechi şi noi cei...noi! Sună bine? Poate o să reuşim împreună să fim mai buni.
Vă mulţumesc pentru vizită!duminică, 27 noiembrie 2016

Respectarea legislaţiei specifice referitoare la asistenţa socială în judeţul Caraş-Severin

 Informare privind respectarea legislaţiei specifice referitoare la asistenţa socială în judeţul Caraş-Severin. Deficienţe constatate şi măsuri de remediere.
        
Prezintă: Agenţia Judeţeană  pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Caraş-Severin.

   
INFORMARE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAȚIEI SPECIFICE REFERITOARE LA ASISTENȚA SOCIALĂ ÎN JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN. DEFICIENȚE CONSTATATE ȘI MĂSURI DE REMEDIEREÎn conformitate cu prevederile legislative  în vigoare, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Caraș-Severin are, în principal, în domeniul administrării, gestionării și plății beneficiilor de asistență socială și al susținerii programelor de servicii sociale, următoartele atribuții:
a.       aplică legislația privind acordarea și plata beneficiilor de asistență socială,
b.      aplică legislația privind finanțarea programelor de servicii sociale,
c.       informează și îndrumă persoanele fizice și juridice cărora le revin drepturi și obligații ce decurg din reglementările privind sistemul național de asistență socială,
d.      gestionează informațiile în vederea efectuării plăților beneficiilor de asistență socială, prelucrând documentația aferentă stabilirii drepturilor la beneficiile de asistență socială, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și asigură evidența la nivel teritorial a tuturor beneficiarilor din sistemul beneficiilor de asistență socială,
e.       verifică îndeplinirea condițiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la beneficiile de asistență socială, stabilește dreptul la beneficiile de asistență socială și efectuează plata acestora, în conformitate cu prevederile  legale în vigoare.

 În domeniul inspecției sociale, AJPIS Caraș-Severin desfășoară, în principal, activitatea de control și monitorizare, a modului în care sunt stabilite și plătite beneficiile de asistență socială, activitatea furnizorilor de servicii sociale și modul de acordare a serviciilor sociale.
Activitatatea de control se materializează prin întocmirea Proceselor verbale de control, Notelor de control, Rapoartelor de control, în care sunt menționate aspectele verificate, precum și măsurile dispuse ca urmare a controalelor efectuate.
De asemenea controalele au rolul de a constata săvârșirea faptelor prin care se încalcă prevederile legale din domeniul asistenței sociale, caz în care se aplică sancțiunile contravenționale prevăzute de lege.
Inspectorii sociali din cadrul AJPIS Caraș-Severin au desfășurat în cursul anului 2016 controale atât în domeniul beneficiilor de asistență socială cât și în domeniul serviciilor sociale după cum urmează:
Ø  controale tematice conform Planului Anual al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială
Ø  controale tematice conform Planului Anual al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Caraș-Severin
Ø  controale inopinate, efectuate în urma unor sesizări/petiții/autosesizări,
Ø  evaluări în teren a serviciilor sociale în vederea obținerii licențelor de funcționare.
       Controale efectuate în cadrul Campaniilor tematice, conform Planului Anual al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială

1.      Campania privind „Verificarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional în unitățile de învățământ”.
Obiectivul principal al acestei campanii a fost asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități privind accesul la mediul fizic, informațional și comunicațional.
Obiectivul specific al campaniei a fost identificarea unităților de învăâîmânt care nu respectă dreptul persoanelor  cu dizabilități de a avea acces la mediul fizic, informațional și comunicațional și stabilirea măsurilor legale în vederea remedierii deficiențelor constatate.
Perioada de desfășurare a campaniei tematice este 04.04.-11.11.2016, entitățile supuse controlului au fost unitățile de învățământ publice sau private din județul Caraș-Severin.
În cadrul acestei campanii au fost verificate următoarele unități de învățământ: Liceul Tehnologic „Sfântul Dimitrie” Teregova, Școala Gimnazială „Atanasie Cojocaru” Pojejena, Școala Gimnazială Berzasca, Liceul Tehnologic „Clisura Dunării” Moldova Nouă, Liceul Tehnologic „Trandafir Cocârlă” Caransebeș, Liceul Tehnologic „Dacia” Caransebeș, Liceul Tehnologic „Decebal” Caransebeș, Școala Gimnazială „Ștefan Velovan” Rusca Montană, Școala Gimnazială nr. 1 Bocșa, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Bocșa .
În urma controalelor au fost dispuse următoarele măsuri:
-      Adaptarea unui grup sanitar astfel încât să permită accesul persoanelor cu dizabilități,
-      Inscripționarea locurilor de parcare pentru persoanele cu dizabilități,
-      Construirea unei rampe de acces în clădire, conform NP 051/2012.

2.      Campania privind „Controlul privind stabilirea și acordarea alocației de plasament”
Perioada de desfășurare a campaniei tematice a fost 14 decembrie – 29 februarie 2016.
Obiectivul general al campaniei a fost eficientizarea utilizării fondurilor în sistemul de asistență socială și îmbunătățirea activității privind modul de acordare a beneficiilor de asistență socială.
Obiectivele specifice ale campaniei au fost:
Ø  Asigurarea beneficiilor prevăzute de legislația în vigoare a copiilor aflați în plasament la o familie/persoană/asistent maternal profesionist/OPA sau tutelă.
Ø  Asigurarea monitorizării măsurilor de protecție alternativă(plasament la o familie, persoană, asistent maternal profesionist, OPA și tutelă) de către instituțiile publice și private, în vederea respectării prevederilor art. 128 alin.(6) din Legea nr. 272/2004.
În acestă campanie inspectorii sociali au controlat atât Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin cât și un număr de 16 aurorități publice locale din județul Caraș-Severin, unde au fost identificate suspiciuni în ceea ce privește minorii pentru care a fost instituită măsura tutelei.
În cadrul acestei campanii inspectorii sociali au  mai efectuat vizite la domiciliul minorilor pentru care a fost instituită măsura tutelei, din 16 localități.
Din verificările efectuate la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin rezultă faptul că cele 84 de  dosare verificate  conțin documentele necesare-acte de identitate, rapoarte de monitorizare, evaluarea condițiilor materiale și financiare ale familiei substitutive. Menționăm faptul că rapoartele de monitorizare au fost completate în mod superficial și neconcludent.
În urma controalelor efectuate de inspectorii sociali la sediile celor 16 primării din județul Caraș-Severin unde au fost identificați minori pentru care a fost instituită măsura tutelei, s-a constatat că aceste instituții nu au o evidență cu familiile care au în tutelă minori în baza unor sentințe civile rămase definitive, astfel încât să poată să întocmească rapoartele de monitorizare așa cum este prevăzut la art. 7 alin.(5) din Ordinul nr. 1733/2015, de asemenea nu au fost întocmite dosare pentru acești minori în vederea monitorizării.
Iar în urma celor 30 de vizite efectuate pe teren de inspectorii sociali, la domiciliul minorilor pentru care a fost instituită măsura tutelei, s-a constatat faptul că în mare parte au fost respectate prevederile legale (minorii sunt îngrijiți corespunzător, au relații bune cu tutorii, iar alocația de plasament este cheltuită in interesul copilului).
Neconformitățile constatate sunt următoarele:
Pentru două minore pentru care a fost institută măsura tutelei, tutorii încasau alocație de plasament deși măsura tutelei a fost încetată prin sentința instanței fapt pentru care a fost înștiințat AJPIS Caras-Severin cu privire la recuperarea sumelor încasate necuvenit.
Pentru deficiențele constatate în cadrul campaniei inspectorii sociali au dispus un număr de 19 de măsuri, care au fost îndeplinite până la acesta dată.
Au fost încheiate un număr de 17 procese verbale de control respectiv cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin  si cele 16 autorități publice locale unde au fost identificate suspiciuni.
Au fost încheiate de către inspectorii sociali un număr de 4 Note de informare către conducerea AJPIS Caraș-Severin prin care s-a solicitat:
-      Pentru un minor a fost dispusă încetarea dreptului la alocație de plasament și constituirea debitului pentru perioada în care fostul tutore a încasat alocația de plasament după încetarea tutelei, precum și suspendarea alocației de stat.
-      Pentru o minora s-a dispus suspendarea alocației de plasament întrucât conform raportului de monitorizare întocmit de DGASPC CS era consemnat că persoana de plasament nu utilizează banii proveniti din alocația de plasament în interesul copilului,
-      Pentru un CNP s-a dispus constituirea debitului întrucât alocația de plasament a fost plătită după încetarea măsurii tutelei.
Menționăm faptul că au fost fost emise un număr de 4 decizii de debit în valoare de 15.759 lei.
3.      Campania privind „Controlul bazat pe risc privind stabilirea și acordarea principalelor beneficii de asistență socială(ajutorul social, alocația pentru susținerea familiei și ajutorul perntru încălzirea locuinței)”.
Obiectivele campaniei
Ø  Obiectivul general: Eficientizarea utilizării fondurilor în sistemul de asistenţă socială şi îmbunătăţirea activităţii privind modul de stabilire şi acordare a beneficiilor de asistenţă socială.
Ø  Obiective specifice:
a. Reducerea erorii şi fraudei prin efectuarea de inspecţii tematice privind stabilirea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială.
b. Culegerea de date în vederea constituirii profilului de risc pentru beneficiarii programelor de asistenţă socială adresate gospodăriilor cu venituri reduse (VMG, ASF, AI).
Grupul ţintă l-a reprezentat  titulari/beneficiari de VMG şi ASF, aflaţi în plată în luna mai 2016 , iar în cazul AI, titularii/beneficiarii care au fost în plată în perioada sezonului rece noiembrie 2015 – martie 2016.
Entitățile selectate de forul nostru superior și verificate în cadrul acestei campanii au fost: Bocșa, Reșița, Teregova, Berzasca, Slatina Timiș și Lăpușnicel.
În cadrul acestei campanii au fost verificate un număr de 193 de dosare dintre care: 63 dosare de alocație pentru susșinerea familiei, 70 de dosare de ajutor social și 60 de dosare de ajutor pentru încălzirea locuinței din unitățile administrativ teritoriale enumerate mai sus.
În urma controalelor efectuate inspectorii s-a constatrat că: un număr de 6 familii beneficiare de ajutor pentru încălzirea locuinței în sezonul noiembrie 2015- martie 2016 au încasat necuvenit  sume necuvenite, deoarece nu au declarat corect veniturile realizate, o familie beneficiara de alocație pentru sustinerea familiei a încasat sume necuvenit o perioada de 2 luni.
În aceste cazuri s-a dispus de către inspectorii sociali, să se calculeze și să se recupereze sumele plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței și alocație pentru susținerea familiei.
·         Controale efectuate, conform Planului Anual al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Caraș-Severin
În baza Planului Anual al AJPIS Caraș-Severin au fost efectuate controale la următoatele servicii sociale din Caraș-Severin :
-      Centru de zi pentru copii “Caritas” Caransebeș, din cadrul furnizorului privat de servicii sociale Asociația “Caritas” Caransebeș,
-      Cantina Socială Caransebeș, din cadrul furnizorului privat de servicii sociale Asociația “Caritas” Caransebeș,
-      Centru de Plasament Tabita Bocșsa din cadrul furnizorului de servicii sociale Fundația Humanitas Pro Deo Oțelu Roșu,
-      Asociația Diabeticilor Caraș-Severin, cu ocazia controlului s-a constatat că asociația în speță nu desfășoară servicii sociale.
Tot în baza Planului Anual al AJPIS Caraș-Severin au fost efectuate controale la asistenții maternali profesioniști din localitățile: Anina, Bănia, Prilipeț, Ticvaniu Mare, Reșița, Forotic.
Controale privind evaluările în teren în vederea licențierii
1.      9 Apartamente -Modulul apartamente și garsoniere- tineri aparținând Centrului “Speranța” Reșița din cadrul DGASPC Caraș-Severin- Propunere acordare licențăde funcționare
2.      Centrul “Sfanta Maria” Reșița , centrul de îngrijire și asistență, al furnizorului public de servicii sociale DGASPC CS- Propunere acordare licență de funcționare
3.      Modulul de case de Tip Familial pentru copii cu dizabilități, Căsuța nr. 1, din cadrul Centrului “Nera” Oravița ,  al furnizorului public de servicii sociale DGASPC CS- Propunere acordare licență de funcționare
4.      Modulul de case de Tip Familial pentru copii cu dizabilități, Căsuța nr. 2, din cadrul Centrului “Nera” Oravița ,  al furnizorului public de servicii sociale DGASPC CS- Propunere acordare licență de funcționare
5.      Compartimentul de Asistență Maternală din cadrul DGASPC Caraș-Severin,
În urma controlului s-a constatat că standardele minime obligatorii erau îndeplinite în proporție de 86%, în consecință au fost dispuse 8 măsuri de remediere și a fost propusă menținerea licenței de funcționare provizorie  și program un nou control în luna noiembrie 2016, după expirarea  termenului pentru îndeplinirea măsurilor.
6.      Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice Reșița, al furnizorului de servicii sociale Federația Caritas a Diacezei Timișoara- A fost propusă acordarea licenței de funcționare.
7.      Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice Caransebeș, al furnizorului de servicii sociale Federația Caritas a Diacezei Timișoara-A fost propusă acordarea licenței de funcționare.
8.      Modulul –centrul de plasament din cadrul Centrului “Casa Noastră” Zăgujeni, al furnizorului de servicii sociale DGASPC Caraș-Severin- A fost propusă acordarea licenței de funcționare.
9.      Modulul Apartamente din cadrul Centrului “Casa Noastră” Zagujeni- A fost propusă acordarea licenței de funcționare.
10.  Modulul Centrul Maternal din cadrul Centrului “Rasisa” Reșița serviciu social de tip rezidențial pentru cuplu mamă- copil, desfășurat de către DGASPC CS.
În urma verificărilor s-a constatat că standardele minime obligatorii nu sunt îndeplinite întrucât în acest modul nu erau găzduiți beneficiari, prin urmare a fost propusă retragerea licenței de funcționare provizorie.
11.  Căminul pentru Persoane Vârstnice Bocșa, serviciu de tip rezidențial pentru persoane vârstnice, aparținând Primăriei orașului Bocșa- A fost propusă acordarea licenței de funcționare.
12.  8 locații(apartamemte) ale Modulului Apartamente din cadrul Centrului “Raisa” Reșița, serviciu social de tip rezidențial pentru copii, desfășurat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin.
În urma verificărilor pentru 5 locații a fost propusă acordarea Licenței de funcționare, iar pentru 3 locații a fost propusă restragerea Licenței de funcționare provizorie.
13.  Căminul perntru Persoane Vârstnice “Sfinții Constantin și Elena” Caransebeș, serviciu social de tip rezidențial, aflat în coordonarea metodologică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin- A fost propusă acordarea Licenței de funcționare.
14.  Centrul de Servicii de Asistență Socială pentru Persoane Vârstnice Reșița, serviciu social de tip centru de zi desfășurat de Serviciul Public Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei  Municipiului Reșița – A fost propusă acordarea Licenței de funcționare.
15.  Cantina de ajutor social Caritas Caransebeș, serviciu social desfășurat de către furnizorul privat de servicii sociale Asociația Caritas Caransebeș- A fost propusă acordarea Licenței de funcționare.


Controale inopinate
I.                   Servicii sociale:
1.      Urmare a sesizării înregistrate la AJPIS CS cu nr. 329/18.01.2016 a fost efectuat un control la Complexul de Servicii Sociale Reșița din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin.
Pentru deficiențele constatate inspectorii sociali au dispus prin Procesul verbal de control nr. 1087/08.02.2016 un număr de 9 măsuri cu privire la aprovizionarea cu alimente, meniuri, obiecte igienico-sanitare, bonuri de consum. La data prezentului material măsurile au fost îndeplinite.
2.      Urmare a sesizării înregistrate la AJPIS CS cu nr. 3127/31.03.2016 a fost efectuat un control la Centrul „Sfânta Maria” Reșița, centru de îngrijire și asistență din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin.
Petenta (beneficiară a centrului, încadrată în grad de handicap grav/infectată HIV)a reclamat faptul că a fost dezinstituționalizată prin decizia Comisiei de Evaluare a Persoanelor Încadrate în Grad de Handicap Caraș-Severin fără motive întemeiate și nu are unde să locuiască.
În urma controlului s-a constatat că petenta nu a fost pregătită pentru o viață independentă, pentru integrare în societate, drept urmare au fost dispuse un număr de 7 măsuri de remediere a deficiențelor constatate. La data efectuării prezentului material măsurile dispuse sunt în curs de îndeplinire.
3.      Urmare a sesizării adresate Consiliului Județean Caraș-Severin înregistrată cu nr. 1/9922/16.05.2016 remisă spre soluționare AJPIS Caraș-Severin înregistrată cu nr. 4888/18.05.2016 a fost efectuat un control la Căminul pentru Persoane Vârstnice Anina.
În petiție se reclamă aspecte referitoare la costul și contribuția lunară datorată de beneficiarii căminului pentru anul 2016.
În urma controlului au fost dispuse 2 măsuri de remediere a deficiențelor constatate, măsuri care au fost îndeplinite.
4.      Urmare a sesizării adresată la Administrația Prezidențială înregistrată cu nr. DRA1/10410/17.05.2016 redirecționată spre soluționare AJPIS Caraș-Severin înregistrată cu nr. 1159/23.05.2016 a fost efectuat un control la Primăria comunei Șopotu Nou, care a avut ca obiect faptul că, pe raza comunei există o familie care din cauza sărăciei își neglijează copiii minori.
Petiția s-a confirmat parțial în sensul că minorii erau neglijați, dar nu din cauza sărăciei ci din cauza indolenței părinților. În urma controlului au fost dispuse un număr de 3 măsuri, referitoare  la întocmirea unui Plan de servicii pentru familia în speță și monitorizarea lunară a acestuia.
5.      Urmare a sesizării înregistrate la AJPIS Caraș-Severin cu nr. 3918/20.04.2016 a fost efectuat un control la Centrul „Raisa” Reșița –Modulul Apartamente aflat în structura DGASPC Caraș-Severin.
În petiție au fost sesizate aspecte referitoare la faptul că, parte din personalul centrului are un comportament inadecvat față de copiii din centru.
Aspectele sesizate în petiție s-au confirmat, iar în urma controlului au fost dispuse 7 măsuri de remediere.
6.      Urmare a sesizării înregistrate la AJPIS Caraș-Severin cu nr. 5889/08.06.2016 a fost efectuat un control la Centrul „Speranța” Reșița aflat în structura DGASPC Caraș-Severin.
În petiție se reclamă comportamentul discriminatoriu al personalului Centrului Speranța rezultat din faptul că a interzis copiilor din centru să își mai petreacă timpul liber în compania beneficiarilor din Centrul „Sfanta Maria” Reșița, întrucât aceștia sunt infectați HIV, precum și faptul că au dezvăluit copiilor diagnosticul acestora.
Aspectele sesizate nu s-au confirmat , dar au fost dispuse 3 măsuri de remediere referitoare la procedura de desfășurare a vizitelor din cadrul centrului, la respectarea interesului superior al copilului și consilierea copiilor în vederea constientizării menținerii unei relații care să nu le afecteze negativ dezvoltarea psihică și emoțională.
7.      Urmare a sesizării înregistrate la AJPIS Caraș-Severin cu nr. 7060/06.07.2016 a fost efectuat un control la Căminul pentru Persoane Vârstnice Reșița  aflat în coordonarea metodologică  DGASPC Caraș-Severin.
În urma controlului efectuat a rezultat faptul că aspectele sesizate s-au confirmat, drept urmare au fost dispuse un număr de 5 măsuri de remediere a deficiențelor.
8.      Urmare a sesizării înregistrate la AJPIS Caraș-Severin cu nr. 7646/19.07.2016 a fost efectuat un control la Centrul „Raisa” Reșița- Modulul Apartamente aflat în structura DGASPC Caraș-Severin.
În sesizare se reclamă faptul că o minoră, beneficiară a centrului, se află la Spitalul Județean de Urgență Reșița pentru a face o întrerupere de sarcină.
În urma controlului efectuat a rezultat faptul că aspectele sesizate s-au confirmat parțial, drept urmare au fost dispuse un număr de 5 măsuri de remediere a deficiențelor.
9.      Urmare a sesizării înregistrate la AJPIS Caraș-Severin cu nr. 10717/17.10.2016 a fost efectuat un control la Centrul „Speranța” Reșița aflat în structura DGASPC Caraș-Severin.
În sesizare se reclamă aspecte cu privire la: comportamentul neadecvat al personalului, faptul că hrana nu este acordată corespunzător și faptul că banii de buzunar ai beneficiarilor sunt folosiți pentru a fi achiziționane manuale și culegeri.
În urma controlului efectuat a rezultat faptul că aspectele sesizate s-au confirmat parțial, drept urmare au fost dispuse un număr de 8 măsuri de remediere a deficiențelor.
Întrucât în sesizare se reclamau posibile aspecte infracționale cu privire la activitatea pe care o desfășoară Centrul Speranța Reșița în domeniul protecției și promovării dreptului copilulul aspecte ce depășesc sfera competențelor inspectorilor sociali, sesizarea în speța a fost transmisă Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin.
10.  Urmare a sesizării înregistrate la AJPIS Caraș-Severin cu nr. 2654/21.03.2016 a fost efectuat un control la Căminul pentru Persoane Vârstnice Reșița  aflat în coordonarea metodologică  DGASPC Caraș-Severin.
În urma controlului efectuat a rezultat faptul că aspectele sesizate s-au confirmat, drept urmare au fost dispuse un număr de 2 măsuri de remediere a deficientelor.


II.                Beneficii sociale
1.      Urmare a petiției înregistrate la AJPIS CS cu nr. 1318/15.02.2016, a fost efectuat un control la Primăria comunei Berzovia, având ca obiect venitul minim garantat. Aspectele sesizate în petiție s-au confirmat, în urmă controlului a fost dispusă o măsură prin Procesul verbal de control nr. 1852/29.02.2016.
2.      Urmare a petiției adresată Instituției Prefectului Județul Caraș-Severin înregistrată cu nr. 6/2792/18.02.2016 remisă spre soluționare la AJPIS CS înregistrată cu nr. 1603/23.02.2016, a fost efectuat un control la Primăria comunei Bozovici, având ca obiect drepturile acordate de Legea nr. 448/2006 persoanelor încadrate în grad de handicap, respectiv scutire de impozit, rovinietă, legitimație de parcare gratuită. Aspectele sesizate în petiție s-au confirmat, în urmă controlului a fost dispusă o măsură prin Procesul verbal de control nr. 2269/09.03.2016.
3.      Urmare a petiției înregistrate la AJPIS CS cu nr. 1318/15.02.2016, a fost efectuat un control la Primăria orașului Oțelu Rosu, având ca obiect venitul minim garantat. Aspectele sesizate în petiție nu s-au confirmat.
4.      Urmare a petiției înregistrate la AJPIS CS cu nr. 4475/05.05.2016, a fost efectuat un control la Primăria comunei Bozovici, având ca obiect venitul minim garantat. Aspectele sesizate în petiție nu s-au confirmat.
5.      Urmare a petiției înregistrate la AJPIS CS cu nr. 4056/21.04.2016, a fost efectuat un control la Primăria comunei Ciudanovița, având ca obiect venitul minim garantat. Aspectele sesizate în petiție nu s-au confirmat, dar au fost identificate neconcordanțe privind calculul orelor de muncă. În consecință, au fost dispuse un număr de 3 măsuri și a fost sancționat Primarul cu avertisment pentru nerespectarea prevederilor art. 6 alin.(4) din Legea nr. 416/2001.
6.      Urmare a petiției înregistrate la AJPIS CS cu nr. 5002/20.05.2016, a fost efectuat un control la Primăria comunei Brebu, având ca obiect venitul minim garantat și alocația pentru susținerea familiei. Aspectele sesizate în petiție s-au confirmat.
În consecință, au fost dispuse un număr de 18 măsuri și a fost sancționat Primarul cu amendă în cuantum de 2500 lei , pentru nerespectarea prevederilor art. 14^1 alin.(3) din Legea nr. 416/2001și cu amendă în cuantum de 200 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 25 alin.(1) din Legea nr. 277/2010. Persoana cu atribuții de asistență socială din cadrul Primăria comunei Brebu a fost sancționată cu avertisment pentru nerespectarea prevederilor art. 6 alin.(4) din Legea nr. 416/2001.
7.      Urmare a petiției adresată Institutiei Prefectulul Județul Caraș-Severin, înregistrată cu nr.6/13297/31.08.2016 și remisă spre soluționare la AJPIS CS înregistrată cu nr. 9143/05.09.2016, a fost efectuat un control la Primăria orașului Anina, având ca obiect drepturile acordate potrivit Legii nr. 448/2006 persoanelor încadrate în grad de handicap. Aspectele sesizate în petiție s-au confirmat. Drept urmare inspectorii sociali au dispus o măsură de remediere a deficiențelor constatate.


În concordanță cu atribuțiile specifice, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Caraș-Severin, va derul și în perioada următoare activități de control și monitorizare având drept scop respectarea legislației specifice referitoare la asistența socială în județul Caraș-Severin.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu