Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...

Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...
La această adresă, aţi găsit locul unde vă voi povesti despre mine şi despre interesele mele. Viaţa mea şi a comunităţii croate din România. Aşa cum am spus şi în caseta "despre mine", sunt cetăţean român de etnie croată. Sunt originar din chiar "Capitala" croaţilor din România, adică din Caraşova, judeţul Caraş-Severin.
Ei, daca ar fi să vorbim despe croaţii din România şi despre locul meu, ar trebui să vă povestesc foarte multe lucruri. Avem o istorie de sute de ani, pe aceste meleaguri. Unii susţin ca am fi venit aici acum multe sute de ani, alţii susţin că suntem aici dintotdeauna, doar că am învăţat limba datorită călugărilor franciscani croaţi şi catolici, care au avut aici la Caraşova o foarte puternică bază. Să nu uităm că localitatea Caraşova a fost la un moment dat, una dintre cele mai importante localităţi din această zonă! Nu mă pot pronunţa. Parcă i-aş lăsa pe istorici să spună exact adevărul.
Ceea ce se poate vedea acum, cu ochiul liber, este o localitate frumoasă ca o perlă, cu oameni harnici şi inteligenţi care ar putea să facă cinste oricărei localităţi din Europa. Comunitatea mea, este concentrată mai ales în cele şapte sate predominant croate (Caraşova, Iabalcea, Nermed, Lupac, Clocotici, Vodnic şi Rafnic). Dar suntem foarte mulţi în Reşiţa, în Tirol, Slatina Timiş, Timişoara, Bucureşti. Să nu uităm că ne-am răspîndit prin toată Europa, de la Zagreb şi Viena pînă în Madrid, Londra şi dacă ne căutăm bine, o să găsim de-ai noştri chiar şi la Chicago sau prin Australia. Şi nu veţi auzi lucruri rele despre noi. Suntem oameni cinstiţi, catolici foarte credincioşi, harnici la muncă. Dar să ne vezi la învăţătură (aproape că nu mai este casă care să nu aibă câte un student sau absolvent de facultate!). Şi-apoi ştim să ne trăim şi viaţa, ştim să ne distrăm dar mai ales să împărţim bucuria cu oaspeţii noştri, pentru că sîntem nişte oameni primitori şi deschişi.
În orice caz, sunteţi bine-veniţi pe blogul meu. Aici voi posta orice voi simţi că este util comunităţii mele. Voi spune lucruri care sunt de laudă, dar şi lucruri care trebuie spuse ca să fie corectate. Voi arăta cu degetul pe cei care cred că nu pot fi arătaţi şi voi lăuda pe cei ce merită cu adevărat. Vă mulţumesc că mă vizitaţi. Vă mulţumesc că îmi veţi fi prieteni, musafiri, colegi, camarazi sau ceea ce veţi considera domniile voastre că vreţi să fiţi. Criticaţi-mă dacă veţi observa lucruri pe care m-am grăbit să le arăt şi nu sunt aşa cum am crezut eu. Ajutaţi-mă să arăt acele lucruri care trebuiesc arătate. Nu caut doar binele şi frumosul numai ca să se creadă că nu mai există probleme, dar nici nu voi căuta numai răul, minciuna şi duşmănia. Voi încerca să caut adevărul. Calea care să ne ajute să fim noi. Noi cei vechi şi noi cei...noi! Sună bine? Poate o să reuşim împreună să fim mai buni.
Vă mulţumesc pentru vizită!vineri, 24 septembrie 2021

Noi măsuri de protecţie sanitară şi de combatere a răspândirii COVID - 19

HOTĂRÂRE nr. 73 din 23.09.2021

privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19

Având în vedere necesitatea de menținere a condițiilor socio – economice  necesare desfășurării activităților specifice economiei naționale, concomitent cu  realizarea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național  de Management al Situațiilor de Urgență,

ținând cont de existența unor limitări a activităților din anumite domenii  economice cauzate de răspândirea virusului SARS-Cov-2 și raportat la existența unor  elemente obiective (testare, vaccinare sau trecere prin boală) care reduc semnificativ  riscul epidemiologic al persoanelor și fac necesară reglementarea condițiilor de  desfășurare a acestor activități pentru o rată de incidență mai mare decât cea  prevăzută la momentul actual,

 

luând în considerare nevoia de reglementare unitară a pragurilor de la care se  aplică măsurile de restricționare a organizării și desfășurării anumitor activități socio economice în condiții care să permită prevenirea răspândirii virusului SARS-Cov-2, precum și nevoia de corelare a vârstei de la care este stabilită obligativitatea testării  cu reglementările similare din țările membre ale Uniunii Europene și cu vârsta de la  care este permisă vaccinarea,

 

în conformitate cu prevederile art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele  măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu  modificările și completările ulterioare și ale art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G.  nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu  modificările și completările ulterioare, 

 

în temeiul prevederilor art. 5, art. 9 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind  unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu  modificările și completările ulterioare și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului  nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național  pentru Situații Speciale de Urgență, cu modificările și completările ulterioare

 

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta  HOTĂRÂRE:

 

Art.1 - (1) Se propune interzicerea circulației persoanelor în afara  locuinței/gospodăriei, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 20,00-5,00, în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de  locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori, cu următoarele excepții:

 

a)deplasarea persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 și pentru  care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și care  fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare sau  certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19;

 

b)deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/ gospodărie și  locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

 

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente; d)deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum  ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de  persoane, și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a  călătoriei;

 

e)deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului,  asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru  de familie;

 

(2) Măsura prevăzute la alin. (1) nu se mai aplică dacă incidența cumulată la  14 zile este mai mică sau egală cu 5,5/1.000 de locuitori.

 

Art.2 - Se propune ca de la interdicția de circulație a persoanelor în afara  locuinței/gospodăriei, aplicabilă pe tot parcursul săptămânii, în localitățile unde  incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de locuitori, pentru intervalul orar  20,00-5,00 să se introducă o nouă excepție pentru persoanele vaccinate împotriva  virusului SARS-CoV2 și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei  complete de vaccinare și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul  certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19.

Art.3 - (1) Se propune limitarea programului de lucru cu publicul în intervalul  orar 5,00-18,00, pentru operatorii economici care desfășoară activități de  comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, în  localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori, pentru zilele de vineri, sâmbătă și  duminică. În intervalul orar 18,00-5,00, operatorii economici pot activa doar în relația  cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile farmaceutice, benzinăriile,  operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii  economici din domeniul transportului rutier de persoane și rutier de mărfuri își pot  desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție  sanitară.

(3) Măsura prevăzută la alin. (1) nu se mai aplică dacă incidența cumulată la  14 zile este mai mică sau egală cu 5,5/1.000 de locuitori.

Art.4 - Se propune creșterea vârstei până la care copii sunt exceptați de la  obligația prezentării rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul  SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatului negativ certificat al unui test  antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore,  necesar pentru participarea la activități unde accesul este permis sub această  condiție, de la 6 ani la 12 ani. 

Art.5 - Se propune ca în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai  mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, la nivelul  centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, zonele de servire a preparatelor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice  să fie delimitate de restul spațiului, astfel încât accesul în aceste zone să fie permis  doar pe baza certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID19 sau, în cazul  persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale  ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste  certificate, în baza unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să  ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2.

Art.6 - Măsurile prevăzute în prezenta hotărâre produc efecte doar în situația  aprobării lor prin acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale conducătorilor  ministerelor sau organelor administrației publice centrale. 

Art.7 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului  Național de Management al Situațiilor de Urgență.

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

PRIM-MINISTRU

 

FLORIN-VASILE CÎȚU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu