Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...

Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...
La această adresă, aţi găsit locul unde vă voi povesti despre mine şi despre interesele mele. Viaţa mea şi a comunităţii croate din România. Aşa cum am spus şi în caseta "despre mine", sunt cetăţean român de etnie croată. Sunt originar din chiar "Capitala" croaţilor din România, adică din Caraşova, judeţul Caraş-Severin.
Ei, daca ar fi să vorbim despe croaţii din România şi despre locul meu, ar trebui să vă povestesc foarte multe lucruri. Avem o istorie de sute de ani, pe aceste meleaguri. Unii susţin ca am fi venit aici acum multe sute de ani, alţii susţin că suntem aici dintotdeauna, doar că am învăţat limba datorită călugărilor franciscani croaţi şi catolici, care au avut aici la Caraşova o foarte puternică bază. Să nu uităm că localitatea Caraşova a fost la un moment dat, una dintre cele mai importante localităţi din această zonă! Nu mă pot pronunţa. Parcă i-aş lăsa pe istorici să spună exact adevărul.
Ceea ce se poate vedea acum, cu ochiul liber, este o localitate frumoasă ca o perlă, cu oameni harnici şi inteligenţi care ar putea să facă cinste oricărei localităţi din Europa. Comunitatea mea, este concentrată mai ales în cele şapte sate predominant croate (Caraşova, Iabalcea, Nermed, Lupac, Clocotici, Vodnic şi Rafnic). Dar suntem foarte mulţi în Reşiţa, în Tirol, Slatina Timiş, Timişoara, Bucureşti. Să nu uităm că ne-am răspîndit prin toată Europa, de la Zagreb şi Viena pînă în Madrid, Londra şi dacă ne căutăm bine, o să găsim de-ai noştri chiar şi la Chicago sau prin Australia. Şi nu veţi auzi lucruri rele despre noi. Suntem oameni cinstiţi, catolici foarte credincioşi, harnici la muncă. Dar să ne vezi la învăţătură (aproape că nu mai este casă care să nu aibă câte un student sau absolvent de facultate!). Şi-apoi ştim să ne trăim şi viaţa, ştim să ne distrăm dar mai ales să împărţim bucuria cu oaspeţii noştri, pentru că sîntem nişte oameni primitori şi deschişi.
În orice caz, sunteţi bine-veniţi pe blogul meu. Aici voi posta orice voi simţi că este util comunităţii mele. Voi spune lucruri care sunt de laudă, dar şi lucruri care trebuie spuse ca să fie corectate. Voi arăta cu degetul pe cei care cred că nu pot fi arătaţi şi voi lăuda pe cei ce merită cu adevărat. Vă mulţumesc că mă vizitaţi. Vă mulţumesc că îmi veţi fi prieteni, musafiri, colegi, camarazi sau ceea ce veţi considera domniile voastre că vreţi să fiţi. Criticaţi-mă dacă veţi observa lucruri pe care m-am grăbit să le arăt şi nu sunt aşa cum am crezut eu. Ajutaţi-mă să arăt acele lucruri care trebuiesc arătate. Nu caut doar binele şi frumosul numai ca să se creadă că nu mai există probleme, dar nici nu voi căuta numai răul, minciuna şi duşmănia. Voi încerca să caut adevărul. Calea care să ne ajute să fim noi. Noi cei vechi şi noi cei...noi! Sună bine? Poate o să reuşim împreună să fim mai buni.
Vă mulţumesc pentru vizită!duminică, 24 iunie 2018

Se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară, pentru data de 29.06.2018

 D I S P O Z I Ţ I E
de convocare a Consiliului Judeţean  Caraş-Severin în şedinţă ordinară pentru data de
29 iunie 2018

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin;
În temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) şi (3) şi ale art. 106 alin. (1)  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,
D I S P U N:

 Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară, pentru data de 29.06.2018, ora 12.00 în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre  de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Județean nr.2/09.01.2018 privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Caraș-Severin rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2018, modificată și completată.
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Caraș-Severin, pe anul 2018.
3.Proiect  de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.43/16.02.2018 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Județean Caraș-Severin și a bugetelor de venituri şi cheltuieli  ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean  Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe sursa A, pe anul 2018, modificată și completată.
4. Proiect de hotărâre   pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.45/ 16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţată de către acesta pe sursa F.
5.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr. 87/26.04.2018  privind aprobarea  organigramei, a statului  funcţiilor de demnitate publică şi a statelor
de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Caraș-Severin, cu modificările ulterioare.
  6.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr.144/27.07.2017 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin, cu modificările ulterioare.
7.Proiect de hotarare  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr.88/26.04.2018  privind aprobarea organigramei și statelor  de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, precum și ale instituțiilor de asistență socială cu personalitate juridică.
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr.165/27.07.2017 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Resita,  cu modificările ulterioare.
9. Proiect de hotărâre  privind actualizarea  Monografiei economico-militară a judeţului Caraş-Severin-ediţia 2016.
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.92/21.04.2016 privind aprobarea componenței nominale și a Regulamentului de Organizare și Funționare ale Comisiei de Evaluare  a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraș-Severin, cu modificările ulterioare.
11. Proiect de hotărâre privind desemnarea  a trei membri în Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.
12.Informare  privind Aeroportul din municipiul Caransebeș- stadiul actual în ceea ce privește  proprietatea și utilitatea, precum și strategia de dezvoltare pentru viitorul apropriat”

13.Informare privind  situația creditului  contractat de  SC AQUACARAS SA precum  și situația plaților către operatorii economici.
14. Raport privind activitatea  SC Fabrica de Produse Lactate  SA Oravița, in perioada 01.01.2017-01.06.2018 și  raportul de gestiune  al administratorului special la 31.12.2017. 
15.Intrebări.Interpelări

Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în presa locală şi se comunică, prin grija Direcţiei Generale Juridice și de Administrație Publică Locală, Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin şi consilierilor judeţeni.
          

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu