Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...

Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...
La această adresă, aţi găsit locul unde vă voi povesti despre mine şi despre interesele mele. Viaţa mea şi a comunităţii croate din România. Aşa cum am spus şi în caseta "despre mine", sunt cetăţean român de etnie croată. Sunt originar din chiar "Capitala" croaţilor din România, adică din Caraşova, judeţul Caraş-Severin.
Ei, daca ar fi să vorbim despe croaţii din România şi despre locul meu, ar trebui să vă povestesc foarte multe lucruri. Avem o istorie de sute de ani, pe aceste meleaguri. Unii susţin ca am fi venit aici acum multe sute de ani, alţii susţin că suntem aici dintotdeauna, doar că am învăţat limba datorită călugărilor franciscani croaţi şi catolici, care au avut aici la Caraşova o foarte puternică bază. Să nu uităm că localitatea Caraşova a fost la un moment dat, una dintre cele mai importante localităţi din această zonă! Nu mă pot pronunţa. Parcă i-aş lăsa pe istorici să spună exact adevărul.
Ceea ce se poate vedea acum, cu ochiul liber, este o localitate frumoasă ca o perlă, cu oameni harnici şi inteligenţi care ar putea să facă cinste oricărei localităţi din Europa. Comunitatea mea, este concentrată mai ales în cele şapte sate predominant croate (Caraşova, Iabalcea, Nermed, Lupac, Clocotici, Vodnic şi Rafnic). Dar suntem foarte mulţi în Reşiţa, în Tirol, Slatina Timiş, Timişoara, Bucureşti. Să nu uităm că ne-am răspîndit prin toată Europa, de la Zagreb şi Viena pînă în Madrid, Londra şi dacă ne căutăm bine, o să găsim de-ai noştri chiar şi la Chicago sau prin Australia. Şi nu veţi auzi lucruri rele despre noi. Suntem oameni cinstiţi, catolici foarte credincioşi, harnici la muncă. Dar să ne vezi la învăţătură (aproape că nu mai este casă care să nu aibă câte un student sau absolvent de facultate!). Şi-apoi ştim să ne trăim şi viaţa, ştim să ne distrăm dar mai ales să împărţim bucuria cu oaspeţii noştri, pentru că sîntem nişte oameni primitori şi deschişi.
În orice caz, sunteţi bine-veniţi pe blogul meu. Aici voi posta orice voi simţi că este util comunităţii mele. Voi spune lucruri care sunt de laudă, dar şi lucruri care trebuie spuse ca să fie corectate. Voi arăta cu degetul pe cei care cred că nu pot fi arătaţi şi voi lăuda pe cei ce merită cu adevărat. Vă mulţumesc că mă vizitaţi. Vă mulţumesc că îmi veţi fi prieteni, musafiri, colegi, camarazi sau ceea ce veţi considera domniile voastre că vreţi să fiţi. Criticaţi-mă dacă veţi observa lucruri pe care m-am grăbit să le arăt şi nu sunt aşa cum am crezut eu. Ajutaţi-mă să arăt acele lucruri care trebuiesc arătate. Nu caut doar binele şi frumosul numai ca să se creadă că nu mai există probleme, dar nici nu voi căuta numai răul, minciuna şi duşmănia. Voi încerca să caut adevărul. Calea care să ne ajute să fim noi. Noi cei vechi şi noi cei...noi! Sună bine? Poate o să reuşim împreună să fim mai buni.
Vă mulţumesc pentru vizită!



marți, 8 februarie 2022

Se convoacă ședința ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin pentru data de 09 februarie 2022

Președintele Romeo-Dan Dunca a dispus convocarea Consiliului Județean Caraș-Severin în ședință ordinară pentru data de 09 februarie 2022, ora 11.00, următoarele proiecte fiind incluse pe ordinea de zi:

1.      Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, prevăzută la art. 6 alin.(6) din Legea nr. 317/2021- a bugetului de stat pe anul 2022, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2022.

2.      Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru  persoanele adulte cu dizabilități și persoanele vârstnice instituționalizate în cadrul entităților de profil din cadrul/subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, pentru anul 2022.

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județului Caraș-Severin, pentru anul 2022.

4.      Proiect de hotărâre privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru Școli al României în perioada 2017-2023, în anul 2022, pentru anul școlar 2021-2022.

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului lucrărilor de drumuri judeţene finanţate din sume defalcate din TVA”,  pentru anul 2022.

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale a Județului Caraș-Severin, în calitate de membru al  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Banatul Alpin Nedeia ”.

7.      Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului propriu al Judeţului Caraş-Severin, pe anul 2022 şi estimări 2023-2025.

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Județean Caraș-Severin și a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin și finanţate de către acesta pe sursa A, pe anul 2022 şi estimări pe anii 2023-2025.

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraș-Severin și finanţate de către acesta pe sursa E, pe anul 2022 şi estimări  pe anii 2023-2025.

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean și finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2022 şi estimări pe anii 2023-2025.

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraș-Severin și finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2022 şi estimări pe anii 2023-2025.

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al Judeţului Caraş-Severin, pe anul 2022.

13.  Proiect de hotărâre privind defalcarea sumei de 650.000lei prevăzută în bugetul propriu al Judeţului Caraş-Severin la cap. 67 -”Cultura, recreere şi religie”, pe domenii de intervenţie (finanţare), pe anul 2022.

14.  Proiect de hotărâre de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Județean Caraș- Severin nr. 129/30.06.2020 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli privitoare la acțiunile de protocol și dotarea cu autovehicule din parcul auto al Consiliului Județean Caraș-Severin, precum și al instituțiilor și serviciilor publice din subordine.

15.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul județului Caraș-Severin a programelor, proiectelor și  acțiunilor organizate în domeniul tineret.

16.  Proiect de hotărâre pentru  aprobarea Regulamentului privind acordarea finanțărilor nerambursabile a proiectelor sportive din bugetul Consiliului Județean Caraș-Severin pentru activitățile entităților sportive de drept privat cu  sediul pe raza județului Caraș-Severin, care participă cu sportivi la competiții interne și internaționale și/sau organizează, desfășoară competiții sau acțiuni sportive pe plan județean.

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile a programelor, proiectelor şi acţiunilor organizate în domeniul tineret din bugetul Consiliului Județean Caraș-Severin, pentru anul 2022.

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual a finanțărilor nerambursabile pentru programe și proiecte sportive din bugetul Consiliului Județean Caraș-Severin pentru  activitățile nonprofit ale entităților sportive, cu  sediul pe raza județului Caraș-Severin, care participă cu sportivi la competiții interne și internaționale și/sau organizează, desfășoară competiții sau acțiuni sportive pe plan județean, pe anul 2022.

19.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 10/30.01.2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Reșița, cu modificările  ulterioare.

20.  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 12/30.01.2020 privind aprobarea organigramei si a statului de functii  ale Teatrului de Vest Resita, cu modificările ulterioare.

21.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de adăpostire  a animalelor aflate în pericol pe raza județului Caraș-Severin, pentru care s-a emis ordin de plasare.

22.  Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului parte din Casa oficiali UDR, azi locuințe, situat în municipiul Reșița, str. Traian Lalescu nr. 28, ap. 9, județul Caraș-Severin.

23.  Proiect de hotărâre  privind constituirea Comisiei de selecţie şi a celei de soluţionare a contestaţiilor, precum și conținutul anunțului public, pentru singura sesiune de selecţie a ofertelor culturale, pentru  anul 2022.

24.  Opinie privitoare la un potențial conflict de interese administratriv în care s-ar afla un număr de 5 consilieri județeni, în contextul exercitării dreptului de vot la adoptarea proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, prevăzută la art. 6 alin.(6) din Legea nr. 317/2021 a Bugetului de stat.

25.  Raport anual:

- privind capacitatea de protecție civilă pe anul 2021;

- privind capacitatea de apărare împotriva incendiilor pe anul 2021 și măsurile de      optimizare a acestora.

26.  Planul Strategic Anual al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Caraș-Severin, pe anul 2022.

27.  Întrebări. Interpelări.

           

.

 

Serviciul Comunicare

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu